Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з національної Реєстрації торгової марки (ТМ) в Україні за найнижчими цінами та в мінімальні терміни. Незаперечною нашою перевагою є САМА НИЗЬКА ЦІНА ТА ВЕЛИКИЙ ДОСВІД надання юридичних послуг в області інтелектуального права та безпосередньо у сфері реєстрації ТМ.

Торгова марка (ТМ) - це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

При реєстрації торгової марки видається свідоцтво на знак для товарів і послуг. Це свідоцтво є офіційним охоронним документом, що підтверджує право власності на ТМ. Виключне використання ТМ дозволяється тільки власнику свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Законодавство про реєстрацію торгової марки в Україні в 2021

Реєстрація торгової марки та знака для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплено лише останнє.

Реєстрація торгової марки (ТМ) передбачена для таких елементів:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх поєднання, образотворчі елементи, поєднання кольорів);
 • будь-яка комбінація позначень.

Законодавче регулювання реєстрації торгової марки (ТМ) відбувається на підставі таких нормативних актів:

 • Цивільний кодекс України.
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».
 • Постанова КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».
 • Наказ МОН №116 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №790 «Про затвердження Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг».
 • Наказ МОН №247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення якої-небудь особи з матеріалами заяви на об'єкт права інтелектуальної власності».
 • Наказ МОН №228 «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності».
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року.

Умови видачі свідоцтва про реєстрацію торгової марки

Свідоцтво для торгової марки видається строком на 10 років з дати подачі заяви в Укрпатент. Цей термін власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Документи для реєстрації торгової марки

Для реєстрації торгової марки зацікавлена особа (або представник за дорученням) подає до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) заявку про намір отримати свідоцтво. Заявка складається для одного товарного знака та містить:

 • Клопотання з проханням зареєструвати знак, написане по встановленій законодавством формі, українською мовою.
 • Інформація про заявника: ПІБ та адреси заявника (українською мовою).
 • Чітке зображення знака.
 • Перелік згрупованих за МКТП товарів і послуг, для яких планується використання торгової марки.

За подачу заявки сплачується збір з розрахунку кількості заявлених класів МКТП. Платіжний документ подається разом із заявкою або протягом 2 місяців з дня її подачі.

Етапи реєстрації торгової марки

Реєстрація торгової марки передбачає наступні етапи:

 1. Перевірка заявки на наявність усіх документів, установлення дати подачі заявки на знак товарів і послуг та повідомлення про це.
 2. Формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг МКТП.
 3. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
 4. На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:
  • зареєструвати ТМ для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
  • відмовити в реєстрації ТМ
  • зареєструвати ТМ щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити
 5. Оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ і державний збір за публікацію інформації про його видачу.

Пакети послуг
Реєстрація торгової марки (ТМ) в Україні

Етапи реєстрації торгової марки

Пакет
СТАНДАРТ
Пакет
ПРЕМІУМ
Проста ТМ
Термін / Вартість, грн
Комбінована ТМ
Термін / Вартість, грн
Проста ТМ
Термін / Вартість, грн
Комбінована ТМ
Термін / Вартість, грн

Консультація

Підготовка заявки

Отримання опису документів

Ведення кореспонденції з Укрпатентом

Отримання свідоцтва на ТМ

18-24 міс / 4000

10-12 міс / від 8000

10-12 міс / від 12000

Пошук тотожних та схожих ТМ простих (текст чорно-білий) чи комбінованих (текст ТА зображення)

7 р.д. / від 1500

7 р.д. / від 2000

3 р.д. / від 2500

3 р.д. / від 3000

Державні збори за подання заявки на ТМ (1 клас МКТП)

4000

5000

4000

5000

Державний збір за публікацію та видачу свідоцтва на ТМ (1 клас МКТП)

від 600

Переклад документів (залежно від мови та обсягу)

від 250

Завдяки співпраці з нашою компанією Ви зможете заощадити свій час і позбавитеся від необхідності багаторазово відвідувати державні інстанції, вивчати законодавство та заповнювати юридичні документи для реєстрації торгової марки (ТМ) в Україні. Все це зроблять за Вас наші кваліфіковані юристи з гарантією якісного результату.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!