Юридична компанія «ENTIRE» надає послугу Отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку. Наші переваги – індивідуальний підхід та найменша ціна.

Посвідка на тимчасове проживання — це офіційний документ, який дозволяє іноземному громадянину тимчасове проживання на території Української держави.

Подача заяви на отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцем або особою без громадянства здійснюється особисто.

Іноземець або особа без громадянства отримує посвідку на тимчасове проживання особисто.

Документи для отримання посвідки на тимчасове проживання

Для отримання посвідки на тимчасове проживання необхідно подати в територіальний орган ДМС за місцем проживання наступні документи:

 1. Загальні документи:
  1. Заява;
  2. Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д (довгострокова віза), якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
  3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  4. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (після пред’явлення повертається) та його копію; Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;
  5. Клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця)[детальніше про види подання в ч. 5-11 та в ч.13 ст. 5 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства] із зобов’язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС України за місцем оформлення посвідки, територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства; Клопотання має бути на офіційному бланку юридичної особи з підписом керівника та печаткою. Також воно має містити адресу житла, що надається іноземцю для проживання і зобов’язання про покриття затрат на перебування в Україні (якщо затрати покриваються приймаючою стороною).
  6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  7. Квитанцію про сплату адміністративного збору та державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
  8. Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);
  9. Копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
 2. Додаткові документи, які можуть бути потрібними для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземців або осіб без громадянства, які є засновниками та / або учасниками та / або бенефеціарними власниками юридичної особи зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб (залежно від форми здійснення іноземної інвестиції):
  • Копія установчого документа юридичної особи;
  • Відомості про розмір частки іноземця або особи без громадянства - засновника (учасника) юридичної особи у сумі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, як внеску до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі;
  • Копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок до статутного капіталу юридичної особи, та копія акта приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі;
  • Копія акта приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок до статутного капіталу юридичної особи, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України;
  • Виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства є акціонером акціонерного товариства, зареєстрованого в Україні.

Додаткові документи мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.

Термін розгляду заяви

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заяви про її оформлення.

Строк дії документу

Строк дії посвідки на тимчасове проживання в Україну іноземця чи особи без громадянства складає 1 рік, за виключенням наступних випадків:

 • Іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання - строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 • Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги - строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 • Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб – два роки.
 • Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання - період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

Пакети послуг з отримання посвідки
на тимчасове проживання іноземця в Україні

НазваВартість, грнтермін, дні
1 Пакет «ЗАГАЛЬНИЙ» від 5000 15
2 Пакет «БІЗНЕС-ЕКОНОМ» від 5000 15
3 Пакет «БІЗНЕС-СТАНДАРТ» від 7000 15
4 Пакет «БІЗНЕС-ПРЕМІУМ» від 12500 15
5 Пакет «ВОЛОНТЕР-ЕКОНОМ» від 5000 15
6 Пакет «ВОЛОНТЕР-СТАНДАРТ» від 12500 15
7 Пакет «ВОЛОНТЕР-ПРЕМІУМ» від 27000 15

Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
«ЗАГАЛЬНИЙ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні;
 2. Підготовка документів;
 3. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 4. Супровід для отримання посвідки на проживання.

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 5000 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів

Увага! Додаткові витрати оплачуються окремо: довіреність, фотографії і т.д.


Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на підставі бізнесу
«БІЗНЕС-ЕКОНОМ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні на підставі бізнесу;
 2. Підготовка документів;
 3. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 4. Супровід для отримання посвідки на проживання.

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 5000 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів


Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на підставі бізнесу
«БІЗНЕС-СТАНДАРТ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні;
 2. Підготовка документів;
 3. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 4. Супровід для отримання посвідки на проживання (отримання дозволу на працевлаштування).

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 7000 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів

Увага! Додаткові витрати оплачуються окремо (за бажанням замовника):довіреність, фотографії, реєстрація ТОВ, отримання ідентифікаційного коду, страховки, Візи Д, зміна Директора, реєстрація в Києві і т.д.

Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на підставі бізнесу
«БІЗНЕС-ПРЕМІУМ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні;
 2. Підготовка документів;
 3. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 4. Супровід для отримання посвідки на проживання (отримання дозволу на працевлаштування, реєстрація ТОВ).

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 12500 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів

Увага! Додаткові витрати оплачуються окремо (за бажанням замовника): отримання ідентифікаційного коду, страховки на візу, страховки на ВНЖ, Візи Д, зміна Директора, реєстрація в Києві/Області.


Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на основі волонтерства
«ВОЛОНТЕР-ЕКОНОМ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні на підставі бізнесу;
 2. Підготовка документів;
 3. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 4. Супровід для отримання посвідки на проживання.

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 5000 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів


Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на основі волонтерства
«ВОЛОНТЕР-СТАНДАРТ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні;
 2. Підготовка документів від фонду;
 3. Підготовка документів від іноземця (довіреність, фотографії);
 4. Надання чи реєстрація Благодійного фонду;
 5. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 1. Супровід для отримання посвідки на проживання.

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 12500 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів

Увага!  Додаткові витрати оплачуються окремо (за бажанням замовника): отримання візи Д, страховка для візи, страховка для ВНЖ, реєстрація в Києві/Області.


Пакет послуг з отримання посвідки на тимчасове проживання
 на основі волонтерства
«ВОЛОНТЕР-ПРЕМІУМ»

Гарантовані складові пакету

 1. Консультація з питань отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні;
 2. Підготовка документів від фонду;
 3. Підготовка документів від іноземця (довіреність, фотографії);
 4. Надання чи реєстрація Благодійного фонду;
 5. Супровід на подачу документів в ДМС (подача оригіналу паспорта, гарантійний лист);
 1. Супровід для отримання посвідки на проживання.
 2. Отримання візи Д, страховка для візи, страховка для ВНЖ, реєстрація в Києві/Області.

Ціна та термін отримання посвідки

Вартість послуги – від 27000 грн.

Термін виконання – до 15 робочих днів

Замовивши отримання посвідки на тимчасове проживання в ЮК «ENTIRE», ви гарантовано швидко зможете долучитися до реалізації своєї мети в Україні. Ціна при цьому виявиться найвигідніша, а професіоналізм юристів і спектр послуг - максимальний.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!